Hoito lahjoitetuilla munasoluilla

Lahjamunasoluhoitoja tehdään esimerkiksi silloin, kun naisen oma sukusolutuotanto ei toimi, omien sukusolujen laatu on iästä tai perussairauksista johtuen huono tai omista sukusoluista syntyvällä lapsella olisi suuri riski saada vaikea perinnöllinen sairaus. Luovutetuilla sukusoluilla voidaan hoitaa heteropariskuntia, naispareja ja itsellisiä naisia.

InOvassa on hyvä luovuttajatilanne, hoitoon pääsee jonottamatta! Voit tulla hoitoon myös muualta kuin Kuopiosta.

InOvassa lahjamunasoluhoito voidaan tavallisesti aloittaa 1-2 kk kuluessa hoidon suunnittelusta. Jos vastaanottajanainen tai -pari asuu muualla kuin Kuopion seudulla, tarvittavat ultraäänitutkimukset (1-2 käyntiä) on mahdollista tehdä kotipaikkakunnalla. Lahjamunasoluhoito voidaan toteuttaa niin, että vastaanottaja(pari) käy InOvassa hoidonsuunnittelukäynnillä, jolloin arvioidaan lääketieteelliset perusteet hoidolle, valitaan sopiva luovuttaja ja allekirjoitetaan hoitosuostumus. Samalla käynnillä on mahdollista pakastaa miehen siemennestettä hedelmöitystä varten. Seuraava käynti on luovuttajan munasolujen keräyspäivänä, jolloin mies antaa siemennestenäytteen tai pakastettu siemenneste tai valitut luovutetut siittiöt pesukäsitellään. Vastaanottajanaisen seuraava ”pakollinen” käynti on alkionsiirto. Lahjamunasoluhoito on mahdollista toteuttaa 2-3 käynnillä Kuopiossa.

Jos raskaus ei ala tuorealkionsiirrosta, pakastetun alkion siirrot edellyttävät käyntiä InOvassa vain alkionsiirtopäivänä, muut seurannat voi tehdä kotipaikkakunnalla. Uusi hoitosuunnitelma sisältyy aina hoidon hintaan. Ennen hoidon aloitusta vastaanottaja(parin) on käytävä lahjasukusoluhoitoihin liittyvällä psykologin keskustelukäynnillä ja toimitettava lausunto InOvaan. 

Luovutetuilla munasoluilla tehtävät hoidot ovat aina koeputki-­ tai mikrohedelmöityshoitoja. Munasolujen luovuttajan munasarjoja stimuloidaan hormonipistoksin, kypsät munasolut kerätään ja ne hedelmöitetään valituilla siittiöillä laboratoriossa. Yhdeltä luovuttajalta saadaan tavallisesti 4-15 munasolua, jotka kohdennetaan yhdelle vastaanottajalle. Jos vastaanottaja on yli 42-vuotias tai toivoo vain yhtä lasta ja munasoluja tulee yli 8, ne saatetaan jakaa kahden vastaanottajan kesken. Hoitoa voidaan tarjota alle 47-vuotaille perusterveille vastaanottajanaisille.

Hedelmöittymisen jälkeen alkioita viljellään tavallisimmin 3-5 vrk, jonka jälkeen yksi tai enintään kaksi alkiota siirretään vastaanottajan kohtuun. Loput hyvät alkiot pakastetaan myöhempää käyttöä varten. Ennen alkionsiirtoa vastaanottajan kohtu valmistellaan joko hormonilääkityksellä tai luonnollisen kierron ajoituksella hoitoon. Vaihtoehtoisesti kaikki alkiot voidaan pakastaa ja käyttää pakastealkionsiirroissa myöhemmin, kun vastaanottajan kohdun limakalvo on kypsytetty vastaanottamaan alkio.

Raskausennuste lahjamunasoluhoidoissa on erittäin hyvä

InOva – intohimona vaativat hedelmöityshoidot

Tavoitat meidät verkosta 24/7.

+358 (0)17 263 1700

info@inova.fi

Ajurinkatu 16, 70110 Kuopio