Hoitotulokset

Vuoden 2018 hoitotulokset olivat ilahduttavan hyvät!

Alla esitetyt hoitotulokset ovat alle 40-vuotiaiden naisten hoidoista per alkionsiirto tai inseminaatio.

IVF- ja ICSI -hoidot – kliinisiä eli lääkärin toteamia raskauksia 45 %

Pakastetun alkion siirrot –  kliinisiä raskauksia 40 %

Inseminaatiot luovutetuilla siittiöillä – kliinisiä raskauksia 23 %

Inseminaatiot puolison siittiöillä  – kliinisiä raskauksia 8 %

Jokaisessa hoitomuodossa merkittävin raskausennusteeseen vaikuttava tekijä on naisen ikä. Lisäksi ennusteeseen vaikuttavat siemennesteen laatu, aiemmat lapsettomuushoidot ja perussairaudet.

Nykyisillä hoitomenetelmillä noin 80 % hoidetuista saa lapsen.

Kysy lisää hoitotuloksista tai tule keskustelemaan maksuttomalle hedelmällisyysneuvontakäynnille!

päivitetty 4.2.2019

inova