Blastokysti-vaiheen alkioiden (alkiopäivä 5 tai 6) siirroilla päästään entistä parempiin hoitotuloksiin. Pyrimme sekä tuorealkionsiirroissa että pakastetun alkion siirroissa blastokystivaiheen siirtoihin.

Olemme sisällyttäneet alkioiden pitkän viljelyn sekä IVF- että ICSI-hoitopaketteihin. Alkionsiirto tai alkioiden pakastus on mahdollista tehdä myös varhaisemmassa jakautumisvaiheessa, jolloin pois jäävien viljelypäivien hinta vähennetään kyseisen hoidon laskulta.