Lahjamunasoluhoito 

Lahjamunasoluhoitoja tehdään esimerkiksi silloin, kun naisen oma sukusolutuotanto ei toimi, omien sukusolujen laatu on huono tai omista sukusoluista syntyvällä lapsella olisi suuri riski saada vaikea perinnöllinen sairaus. Luovutetuilla sukusoluilla voidaan hoitaa heteropariskuntia, naispareja ja itsellisiä naisia. Suomessa lahjasukusoluhoitoja tehdään vuosittain satoja.

Luovutetuilla munasoluilla tehtävät hoidot ovat aina koeputki-­ tai mikrohedelmöityshoitoja. Munasolujen luovuttajan munasarjoja stimuloidaan hormoneilla, kypsät munasolut kerätään ja ne hedelmöitetään laboratoriossa joko vastaanottajan puolison siittiöillä tai vastaanottajan valitsemilla luovutetuilla siittiöillä. Yhdeltä luovuttajalta saadaan tavallisesti 4-12 munasolua, jotka kaikki kohdennetaan yhdelle vastaanottajalle. Jos munasoluja tulee yli 8, ne saatetaan jakaa kahden pariskunnan kesken.

Hedelmöittymisen jälkeen alkioita viljellään 2-5 vrk, jonka jälkeen yksi tai enintään kaksi alkiota siirretään vastaanottajan kohtuun. Loput hyvät alkiot voidaan pakastaa myöhempää käyttöä varten. Ennen alkionsiirtoa vastaanottajan kohtu valmistellaan joko hormonilääkityksellä tai luonnollisen kierron ajoituksella hoitoon. Vaihtoehtoisesti kaikki alkiot voidaan pakastaa ja käyttää pakastealkionsiirroissa myöhemmin, kun vastaanottajan kohdun limakalvo on kypsytetty vastaanottamaan alkio.

Raskausennuste lahjamunasoluhoidoissa on erittäin hyvä

Hedelmöityshoitolain mukaisesti sukusolujen lahjoittajasta vastaanottajalle annettavia tietoja ovat etninen tausta, pituus, paino sekä silmien ja hiusten väri. Kaikki munasolunluovuttajat ovat vapaaehtoisia ja heidät rekisteröidään Valviran ylläpitämään luovuttajarekisteriin.  Lahjasukusoluhoidoista syntyneellä lapsella on 18­ vuotta täytettyään oikeus pyytää luovuttajan henkilötiedot Valvirasta. Sukusolujen luovuttajalla tai syntyneellä lapsella ei ole velvollisuuksia eikä oikeuksia toisiaan kohtaan. Munasolun luovuttajana voi erikoistapauksissa toimia myös vastaanottajan oma sisko, muu lähisukulainen tai ystävä.

InOvassa on hyvä luovuttajatilanne, hoitoon pääsee jonottamatta!

Jos harkitset hoitoa luovutetuilla munasoluilla, ota yhteyttä puh. 017 263 1700 tai info@inova.fi