Hoitotulokset

Inseminaatio– eli keinohedelmöityshoidoissa raskaus alkaa keskimäärin joka kuudennella hoidolla. Luovutetuilla siittiöillä tehtävissä inseminaatioissa raskausennuste on hieman parempi ja noin joka viidennestä hoidosta alkaa raskaus.

Koeputki– ja mikrohedelmöityshoidoissa elektiivisestä alkionsiirrosta alkavan raskauden todennäköisyys on noin 40 %. Pakastetuilla alkioilla raskausennuste on lähes yhtä hyvä.

Merkittävin raskausennusteeseen vaikuttava tekijä on naisen ikä. Lisäksi ennusteeseen vaikuttavat aiemmat tehdyt lapsettomuushoidot ja perussairaudet.

Nykyisillä hoitomenetelmillä noin 80 % hoidetuista saa lapsen.

Ota yhteyttä puh. 017 263 1700 tai info@inova.fi